🇸🇪 Syftet med bloggen

Här finns en intention att kommunicera, och att samla en del av mina skriverier hitintills.

Jag är en svensk forskare som bott ett antal år i London. Numer bor jag i Sverige igen. Det du kommer att finna här är en bunt svammel kring saker som filosofi och politisk ekonomi och digitalisering av medier, med några stänk musikologi och funderingar om populärkultur och kapitalistisk realism för att väga upp lite.

Vänligen håll i minnet att…
1. Mängden CO₂ i atmosfären orsakar redan planetär systemkollaps.
2. Samhälleliga system är, per definition, tröga att ändra.
3. Som människor behöver vi lära oss att leva arbeta och agera tillsammans, i ekologisk harmoni.

Därför är lovers rock lika viktigt som ansvarsfullt policyarbete.

Numer är jag högskolelektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och det gör jag framför allt för att få möjlighet att kunna kritiskt analysera de sätt på vilka vardagsliv och samhällsstrukturer påverkas av den pågående digitaliseringen av samhället. Mitt huvudsakliga studieobjekt är digitala plattformar och deras strukturella roll i samhället, framför allt vad beträffar deras roll för civilsamhälle, kunskapsproduktion och den datadrivna ekonomin.

”Plattformar förvandlar bokstavligen marknadsrelationer till infrastruktur.” Den här intervjun summerar min ståndpunkt rätt väl.